start-2

e-konto för högskolan

Använd eduID för att logga in på antagning.se eller för att aktivera och hantera studentkonton på dina lärosäten – under hela din högskoletid.
eduID ger dig ett konto som du kan använda från din första ansökan om högskoleutbildning tills du är alumn.

sunet-grayuhr-gray

professor-talking-2

Varför eduID?

Ska du börja plugga på en högskola?

Visste du att du behöver något som kallas för bekräftat konto hos antagning.se för att kunna få din plats på högskolan? För ett sådant måste du vänta på ett brev. Bor du inte på din folkbokföringsadress? Då blir det extra krångligt. Men det finns en lösning. Ett konto hos eduID fixar du online på en gång. Det enda du behöver för att bekräfta ditt konto är ett mobiltelefonnummer som är registrerat på dig.

Pluggar du redan?

eduID använder du för att skaffa studentkonto för mail och intranät när du väl är antagen. Byter du högskola, då ordnar du nya konton med eduID. Lätt! Och du, händer det att du tappar lösenord? Det grejar vi.
Alltså. Ett enda login att hålla reda på.


 • Använd eduID på antagning.se vid bekräftelse av din plats på högskolan.
 • Skapa användare eller konto vid lärosäten.
 • Sätt nytt lösenord när du glömt ditt vid ditt lärosäte.
hipster-tjej0001

Hur kommer jag igång med eduID?

För att kunna använda eduID inom högskolan – behöver du antingen ett mobiltelefonnummer som är registrerat på dig eller kunna ta emot post på din folkbokföringsadress.

Via en mobiltelefon registrerad på dig:

 • Skapa ett eduID-konto med hjälp av en emailadress.
 • Skriv in ditt mobilnummer, bekräfta med den kod du får via SMS.
 • Skriv in ditt personnummer och välj "bekräfta via mobilnummer".
 • Klart!

Obs! Telefonen måste vara registrerad på dig eller vårdnadshavare. Om du har begärt hemligt nummer fungerar inte den här metoden.

Via brev till din folkbokföringsadress:

 • Skapa ett eduID-konto med hjälp av en emailadress.
 • Skriv in ditt personnummer och välj ”Bekräfta via brev”.
 • Vänta till du får brevet med en kod.
 • Logga in på eduID-kontot och skriv in koden.
 • Klart!
faq

Vanliga frågor

 • Vad är eduID?

  eduID är en federerad identitet – en användaridentitet som kan användas inom flera olika organisationer eftersom man har enats kring hur identiteter ska hanteras. Grundidén är att en given användare som autentiserat sig hos en organisation per automatik kan bli autentiserad hos en annan som ingår i federationen.

  För federerade identiteter är en av grundstenarna tillit mellan organisationer. Tilliten ligger i att en organisationerna litar på att alla genomför sin autentisering, identifiering plus verifiering, på ett korrekt sätt och att den genomförs i en kontrollerad och tillförlitlig IT-miljö. Därför är eduID kantaracertifierad.

 • Varför finns eduID?

  För studenters del leder eduID på sikt till ett färre antal konton en student behöver hålla reda på under sin studietid. För många organisationer är identitetshantering en komplex fråga, och det finns ett behov att arbeta med bekräftade användare. Sunet arbetar sedan länge med identitetshantering, och för att underlätta för alla parter i högskolevärlden har Sunet tagit fram eduID.

  Det är många tjänster som har behov av identifiering av användare. Ofta sker detta genom att användaren anger en e-postadress dit tjänsten skickar ett lösenord och för många tjänster är detta en tillräcklig nivå. En sådan användare kallas ofta obekräftad, eftersom tjänsten egentligen inte vet vem användaren med e-postadressen är. Genom eduID kan identifieringen av användare lyftas ett steg, till att bli bekräftade användare.

 • Hur använder jag eduID?

  När du väl skapat ditt konto kommer du nästan aldrig behöva logga in på eduID. Ditt konto använder du bara för att skapa och komma åt andra konton, exempelvis på antagning.se eller dina studentkonton.

  Logga in på eduid.se gör du när du:
  ♦ Vill tacka ja till din plats på högskolan.
  ♦ Ordnar med studentkonto för mail och intranät.
  ♦ Byter lärosäte.
  ♦ Tappar ett lösenord.

 • Hur hanterar eduID mina personuppgifter?

  När du loggar in i en tjänst via eduID skickas en eller flera personuppgifter över till tjänsten för att identifiera dig som användare. Vilka personuppgifter tjänsten får tillgång till beror på en kombination av tjänstens behov och vilka uppgifter eduID är villig att lämna ut till tjänsten. Denna hantering följer intentionerna i personuppgiftslagen. Uppgifterna som lämnas ut hämtas från dig som individ.

  Beroende på behov får tjänsterna tillgång till en identifierare eller tillgång till din användaridentitet + e-post. Den unika identifieraren är unik för just denna tjänst och går inte samköra mellan olika tjänster.

  Tjänster som kategoriseras i SWAMIDs metadata med entitetskategorier får attribut i enlighet med SWAMIDs rekommendationer, se nedan.

  Tjänster vars primära syfte är att stödja forskning och utbildning får tillgång till ungefär samma personuppgifter som automatiskt skickas med varje e-postbrev, dvs. namn, e-postadress, användaridentitet, samt att användaren har ett konto hos eduID. Registrerade tjänster som via GÉANT Data Protection Code of Conduct följer den Europeiska unionens dataskyddsdirektiv, i Sverige personuppgiftslagen, får tillgång till samma information.

  De tjänster vars syfte är att för studenter hantera antagning, kursregistrering, tentamensanmälan, examination, verksamhetsförlagd utbildning, stipendieansökan, självservice för användarkonton och självservice för universitetets personalsystem får även tillgång till ditt personnummer när du loggar in i dem, alternativt där separat avtal föreligger mellan eduID och tjänsten i fråga. Ett sådant avtal skall alltid följa PUL-lagstiftningen.

  De tjänster vars syfte är att för studenter hantera antagning, kursregistrering, tentamensanmälan, examination, verksamhetsförlagd utbildning, stipendieansökan, självservice för användarkonton och självservice för universitetets personalsystem får tillgång till ditt personnummer. Ditt personnummer kan komma att lämnas ut till andra tjänster där ett separat avtal föreligger mellan eduID och tjänsten i fråga. Ett sådant avtal skall alltid följa PUL-lagstiftningen.

  I syfte att driva tjänsten på ett säkert sätt behåller vi ibland även vissa loggar som visar hur systemet används. Dessa loggar delar vi aldrig med oss av till andra utom när vi enligt svensk lag är skyldiga att göra så.

 • Vad är Sunet?

  Sunet är den organisation som är ansvarig för det svenska universitets- och datanätverket och även flertal tjänster som används av universitet och högskolor i Sverige. Mer information om Sunet finns på www.sunet.se

 • Vad är Min myndighetspost?

  eduID får inte längre använda sig av den statliga meddelandetjänsten Min myndighetspost för att bekräfta användarnas personnummer. Vi hoppas givetvis att detta kommer att ändras.

 • Vilket e-postkonto ska jag använda för att logga in?

  Du kan logga in med alla e-postadresser som du angett och bekräftat i eduID. Och om du skapat ett eduIDkonto genom att logga in med exempelvis Facebook så kan du logga in med samma e-postadress som du använder för att logga in Facebook.

 • Hur byter jag standardspråk i eduID?

  Det språk som kommer användas som standard i eduID är baserat på den språkinställning som din webbläsare använder. För att byta standardspråk kan du logga in på eduID och välja önskat språk under fliken för personlig information.

 • Var kan jag uppdatera min profil och varför ska jag göra det?

  Efter att du loggat in på eduID kommer du till eduIDs profilsidor. Där kan du uppdatera din personliga information och din profil. Dessa möjligheter att uppdatera profilen finns:

  Personlig information
  När du använder eduID för att logga in till en tjänst så skickas den personliga informationen vidare till den tjänsten. Det är dock inte säkert att tjänsten i fråga använder sig av den personliga informationen från eduID. Visningsnamn brukar i de tjänster som använder det antas vara tilltalsnamn eller välkänt smeknamn.

  Bekräfta din identitet med registrerad mobiltelefon
  Lägg till ett mobiltelefonnummer som är registrerat i ditt namn. Välj ”bekräfta mobilnummer” enligt nedan.
  Lägg till ditt personnummer i fältet på bekräfta din identitet-sidan för att starta processen att bekräfta ditt personnummer. Välj alternativet ”Bekräfta med telefonabonnemang”. Det angivna mobiltelefonnumret kommer att kontrolleras mot det svenska teleregistret för att få bekräftelse att numret är registrerat på dig. Observera – om du är under 18 år och mobilnumret är registrerat hos en person som är din målsman/vårdnadshavare, så anses det också bekräfta ditt personnummer.

  Bekräfta din identitet med hjälp av kod som skickas till din folkbokföringsadress
  Lägg till ditt personnummer i fältet på bekräfta din identitet-sidan för att starta processen att bekräfta ditt personnummer. Välj alternativet ”Bekräfta med brev”. Koden och vidare instruktioner får du inom ett par dagar i ett brev till din folkbokföringsadress.

  E-postadresser
  Det är möjligt att lägga till flera e-postadresser till ditt eduID. Efter att en ny e-postadress lagts till så skickas ett meddelande med en bekräftelselänk och kod till den angivna e-postadressen. Klicka på länken i meddelandet och ange koden för att bekräfta din e-postadress. En e-postadress måste vara bekräftad innan den kan bli primär. En användare kan endast ha en primär e-postadress. Din primära e-postadress kan användas för att göra en återställning av ditt lösenord. En primär e-postadress kan inte tas bort utan att du först gör en annan e-postadress primär.

  Mobiltelefonnummer
  Det är möjligt att lägga till flera mobiltelefonnummer till ditt eduID. Efter att mobiltelefonnummer lagts till så skickas ett SMS med en bekräftelselänk och en kod till det angivna numret. Klicka på länken i SMSet och ange koden för att bekräfta mobiltelefonnumret. I eduID kan du återställa ditt lösenord med hjälp av ett bekräftat mobiltelefonnummer.

  Säkerhet
  På säkerhetssidan kan en användare byta lösenordet till sitt eduID.

 • Kontakt

  Om du inte kan hitta svar på dina frågor om eduID på vår hjälpsida kan du kontakta eduID-supporten via e-post till support@eduid.se.

  Ange alltid den e-postadress som du använde när du loggade in på eduID. Om något har blivit fel är det alltid bra att skicka med skärmdumpar med felmeddelanden för att underlätta felsökning.

  För bästa möjliga support rekommenderar vi dig alltid att skicka e-post men för enklare ärenden kan du också nå oss per telefon 0455-385200.
  (Öppet måndag till torsdag 09:00-12:00, 13:00-16:00, fredag 9:00-12:00, 13:00-14:30)